Рішення № 184 від 08.01.2013 р. 25 сесії 6 скликання

  

 

                                                                                                                                                                                              УКРАЇНА

АНДРУШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського  району

Вінницької  області

                   22255                 с. Андрушівка                                       Тел.: 2-34-18

 

                                                                                                                                                                                                Р І  Ш Е Н Н Я   № 184

 

                 08  січня  2012 року                  25 сесія 6 скликання

 

 Програма  соціально-економічного та культурного розвитку Андрушівської територіальної громади  на 2013рік

 

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст.11 Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" , сесія  сільської ради  

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціально-економічногота культурного розвитку Андрушівської територіальної громади   на 2013рік  (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради.

 

                                                                                                                                                                 Сільський голова                                    О.І.Бевзюк

 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                             ДОДАТОК

                                                                                                                                                                                      до рішення      сесії 6 скликання

                                                                                                                                                                                         Андрушівської  сільської ради

                                                                                                                                                                                                від 08.01.2013р. № 184

 

 

 

                                                                                                                                                                                         ПРОГРАМА

                                                                                                                                                                                  соціально-економічного та

                                                                                                                                                                                   культурного розвитку

                                                                                                                                                                              Андрушівської  територіальної громади

                                                                                                                                                                                                 на 2013  рік

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      с. Андрушівка

                                                                                                                                                                                                           2013 рік

 

 

                                                Перелік заходів Програми

ВСТУП

 

        В країні формуються основи державної регіональної політики. Її метою є створення умов динамічного, збалансованого та сталого соціально-економічного розвитку всіх регіонів України. Регіональна політика призвана покращити процеси ринкової трансформації господарства за рахунок найбільш ефективного використання потенціалу регіонів, удосконалення взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування. Головною метою цієї політики є підвищення рівня життя населення, забезпечення соціальних стандартів для кожного громадянина, незалежно від місця його проживання.

        Програма соціально-економічного розвитку  Андрушівської територіальної громади розроблена на основі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державний бюджет на 2013 рік», Бюджетного кодексу України, відповідних положень, визначених державними, регіональними, міськими програмами та іншими директивними документами.

 

1. Характеристика та аналіз соціально-економічного стану Андрушівської  територіальної громади та проблеми її розвитку

 

        Андрушівська територіальна громада включає в себе три населенні пункти: с.Андрушівка, с Паріївка, с-ще  Філютка . Загальна площа землі – 4594.0 га. Чисельність населення - 1017 осіб. Природне скорочення населення за 2012 рік становить (померло 23 осіб , народилося 12 осіб ). Рівень народжуваності за попередній рік можна оцінити як недостатній, оскільки він не забезпечує відтворення населення.

        Основу економічного зростання Андрушівської територіальної громади формують, передусім суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні), фермерське господарство , СТОВ  «Зоря» с. Андрушівка .

                В числі актуальних і найгостріших проблем громади залишається  скорочення чисельності населення за рахунок природного зменшення, високий рівень захворюваності, пов`язаний з низьким рівнем життя населення; проблема забезпечення житлом; неповна зайнятість населення і приховане безробіття; низький рівень доходів населення і слабка соціальна захищеність малозабезпечених сімей і громадян; недостатній рівень медичного обслуговування значної частини населення.

 

2. Головна мета і основні завдання Програми

 

         Головною метою Програми соціально-економічного розвитку Андрушівської  територіальної громади на 2013 рік є забезпечення належного рівня життя населення, його зайнятості; подолання наслідків фінансово-економічної кризи; поступове нарощення обсягів виробництва і послуг.

 

        Пріоритетними завданнями вважати:

·         реалізація проектів соціально-економічного розвитку громади;

 • створення умов для залучення інвестицій в економіку громади;
 • подальше удосконалення системи соціального захисту населення;
 • реалізація державних, регіональних, районних та сільських програм;
 • створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;
 • участь в міжнародних, державних та регіональних проектах щодо формування та сталого розвитку сіл;
 • відновлення мережі зовнішнього освітлення населених пунктів;
 • створення відповідних умов для нормального функціонування установ освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;
 • екологічне оздоровлення довкілля; розширення системи;
 • покращення якості життя населення;
 • створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей;
 • забезпечення розвитку фізичної культури та спорту;

 

3.1 Соціальна сфера

 

      З метою соціального захисту найуразливіших верств населення територіальної громади:

  - проводити інформаційно-роз`яснювальної роботу стосовно права на окремі види державної допомоги сім`ям, у яких народилися діти; малозабезпеченим сім`ям, громадянам пільгових категорій;

  - сприяти багатодітним матерям у підготовці документів на оформлення почесного звання України «Мати-героїня»;

  - надавати адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам, громадянам пільгових категорій, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування та ін. «Програма соціального захисту населення Андрушівської сільської ради на 2013 рік», затверджена рішенням сесії сільської ради від 08.01.2013р. № 184 ;

  - передбачити кошти у сільському бюджеті на поховання безрідних громадян. «Програма соціального захисту населення Андрушівської   сільської ради на 2013 рік», затверджена рішенням сесії сільської ради від 08.01.2013 р. № 184  на  суму  3000 грн.

   - сприяти у підготовці документів на оформлення субвенції на тверде паливо і скраплений газ інвалідам, учасникам бойових дій та учасникам ВВВ, вдовам, ліквідаторам Чорнобильської аварії, багатодітним сім`ям.

 

 

 

3.2 Сфера житлово-комунального господарства та благоустрою

 

       Для підтримки територіальної громади в належному стані, виконання робіт з благоустрою, розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів громади, з метою надання населенню громади якісних житлово-комунальних послуг:

 

  - передбачити кошти в сільському бюджеті на проведення робіт з благоустрою територіальної громади (розчищення доріг від снігу, обкіс обочин центральних доріг, розчистка паркових споруд та ін.). Програма «Про організацію благоустрою населених пунктів Андрушівської  територіальної громади  на 2013 рік »затверджена рішенням сесії сільської ради 08.01.2013р. № 187   в  сумі  15 тис. грн.

  - передбачити кошти в сільському бюджеті на проведення  ямковий ремонт доріг

с. Андрушівка , с. Паріївка   в  сумі  15 тис. грн. Програма «Про організацію благоустрою населених пунктів Андрушівської  територіальної громади  на 2013 рік »затверджена рішенням сесії сільської ради 08.01.2013р. № 187 .

  - передбачити кошти в сільському бюджеті  на оплату  використаної електроенергії зовнішнього освітлення  в  сумі  3000 грн. Програма «Про організацію благоустрою населених пунктів Андрушівської  територіальної громади  на 2013 рік »затверджена рішенням сесії сільської ради 08.01.2013р. № 187.

 

 

 

 

3.3. Гуманітарна сфера

3.3.1. Освіта

 

      Пріоритетними напрямками освіти територіальної громади є забезпечення рівного доступу до загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти; підвищення її якості та ефективності. У рамках даної Програми передбачається:

  - сприяти діяльності дошкільних та позашкільного закладів комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету;

  - створити умови для регулярного підвезення до місця навчання і додому школярів;

  - створити належні умови для всебічного та повноцінного розвитку дітей;

  - організувати облік дітей дошкільного та шкільного віку;

  - організовувати роботу щодо запобігання дитячої бездоглядності;

  - покращувати матеріально-технічну базу ДНЗ  ;

  - взяти участь у Всеукраїнському та обласному конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування «Позашкільний навчальний заклад – скарбниця юних талантів».  

Передбачити кошти в сільському бюджеті в сумі 10 тис. грн. Програма «Про організацію благоустрою населених пунктів Андрушівської  територіальної громади  на 2013 рік »затверджена рішенням сесії сільської ради 08.01.2013р. № 187.

 

 

 

3.3.2. Охорона здоров`я

 

     З метою сприяння покращенню та доступності надання медичної допомоги населенню територіальної громади; збереження стабільно функціонуючої мережі медичних установ, планується:

  - забезпечувати відповідно до закону розвиток всіх видів медичного обслуговування, розвиток і вдосконалення лікувальних закладів всіх форм власності;

    - сприяти розширенню мережі аптек та аптечних кіосків;

  - провести щорічне медичне обстеження учасників бойових дій та інвалідів ВВВ.

  

 

3.3.3. Культура

 

       З метою збереження та забезпечення повноцінного функціонування закладів культури Андрушівської   територіальної громади :

  - надавати пріоритет в роботі закладів культури питанням відродження національної культури, звичаїв, традицій та обрядів;

  - протягом року провести урочистості до  Дня Перемоги та Дня незалежності України та інших національних та місцевих свят;

  - забезпечити підписку періодичних видань ;

  - розробити ескізи місцевої символіки – 600 грн;

  - виготовити герб та прапор Андрушівської  територіальної громади – 2000грн

  - надрукувати книгу «Історія Андрушівської  територіальної громади» 50 еземплярів – 3000 тис.грн.

Передбачити кошти в сільському бюджеті в сумі 10 тис. грн. Програма «Про організацію благоустрою населених пунктів Андрушівської  територіальної громади  на 2013 рік »затверджена рішенням сесії сільської ради 08.01.2013р. № 187.

 

 

                                3.3.4. Розвиток фізичної культури та спорту.

                                        

 Створити умови для впровадження здорового способу життя, залучення сільського населення до масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населення сільської ради, пропагування здорового способу життя. Забезпечити проведення  змагань, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів сільської місцевості, покращення спортивної матеріально-технічної бази шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів, підвищення уваги органів  місцевого самоврядування до проблем галузі фізичної культури і спорту. «Програма розвитку фізичної культури і спорту» .  Будівництво  стадіону .

Передбачити кошти в сільському бюджеті в сумі 10 тис. грн. Програма «Про організацію благоустрою населених пунктів Андрушівської  територіальної громади  на 2013 рік »затверджена рішенням сесії сільської ради 08.01.2013р. № 187.

 

4. Очікувані результати Програми

 

       У результаті виконання Програми у 2013 році очікується:

  - позитивні зрушення для забезпечення населення належними умовами праці та проживання;

  - покращення інженерної інфраструктури територіальної громади;

  - забезпечення населення громади наданням якісних медичних та освітніх послуг;

  - покращення соціального захисту найуразливіших верств населення;

  - сприяння розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територіальної громади.

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

      Фінансування Програми здійснюється за рахунок державного, обласного, районного, міського бюджетів та інших джерел, які не заборонено чинним законодавством.

 

 

Паспорт Програми економічного та соціального розвитку

Андрушівської  сільської ради на 2013 рік.

 

1

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Андрушівської сільської ради

2

Дата,номер і назва розпорядчого документа виконавчої влади про розроблення програми

Рішення 25 сесії 6 скликання від 08.01.2013 р. № 184 „  Програма соціального-економічного та культурного розвитку Андрушівської  територіальної громади на 2013 рік ”

3

Розробник програми

Виконавчий комітет Андрушівської  сільської ради

4

Відповідальні виконавці програми

Структурні підрозділи виконавчого комітету та суб’єкти гоподарювання

5

Учасники програми

Структурні підрозділи виконавчого комітету сільської ради,комунальні підприємства сільської ради та суб’єкти гоподарювання

6

Термін реалізації програми

2013 рік

7

Фінансові ресурси для виконання програми

Сільський бюджет

Державнийбюджет

Кошти інших джерел

8

Загальний обсяг ресурсів, необхідних для реалізації програми у 2013 році, всього (тис грн.):

 

100 тис. грн.

 

у тому числі:

 

8.1

коштів сільського бюджету

70 тис. грн.

8.2

коштів бюджету інших рівнів

20 тис. грн.

8.3

коштів інших джерел

10 тис. грн.