04 лютого 2014 року              № 199

 РІЗНЕ                                                                                           40сесія 6 скликання

„Про внесення змін до рішення

29 сесії 6 скликання від 30.01.2013р.”

„Про встановлення ставок єдиного податку

з фізичних осіб-підприємців,

які здійснюють господарську діяльність”

              Розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету,фінансів і цін та виконкому міської ради про внесення змін до рішення  29 сесії 6 скликання від 30.01.2013р.”„Про встановлення ставок єдиного податку з фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, керуючись    п.24 ч.1 ст.26,ч.1 ст.59, ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,ст.7,ст.10, п.12.3, п.12.4 ст.12, ст.291, 292, 293, 294,295,  Податкового кодексу України,  з метою  регулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих  податків  міська рада   

В И Р І Ш И Л А:

      1.Внестизміни до рішення 29 сесії 6 скликання від 30.01.2013 року №147.”„Про встановлення ставок єдиного податку з фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність”та встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб підприємців  які здійснюють господарську діяльність в залежності від виду діяльності передбаченого КВЕД -2010, діяльність яких підпадає під дію статті 291 Податкового кодексу України, з розрахунку на календарний місяць в таких розмірах:

 

 

 

п/п

 

 

Група

плат

ників

єдино

го подат

ку

             

                  

Вид діяльності

 

Ставки

Єдиного

податку до

розміру мінімальної

заробітної

плати(ста-ном на

1січня податкового  року)

 

2

Фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових,платникам єдиного податку та/або населенню,виробництво та/або продаж товарів,діяльність у сфері  ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1000000 грн.

 

1

2

47.74

 

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

20%

2

2

47.75

 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

20%

3

2

10.41

 

Виробництво олії та тваринних жирів

20%

             

 

      2.Суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи-платники  єдиного податку першої та другої груп  сплачують єдиний податок  шляхом здійснення авансового внеску   не пізніше  20 числа (включно) поточного  місяця.

 Такі платники єдиного податку можуть здійснити оплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік ), але не більш як до кінця поточного звітного року.

      3.Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

      4.Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку , ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України . 

      5.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

      6.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої групи є календарний квартал.

      7.Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.            

     8. Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні  авансові  внески,  визначені  пунктом  295.1 статті 295 Податкового кодексу України. Така податкова декларація  подається,  якщо  платник  єдиного податку  не  допустив  перевищення  протягом  року  обсягу доходу, визначеного у  пункті  291.4  статті  291  Податкового  Кодексу України,  та/або самостійно  не  перейшов  на  сплату  єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного  податку  другої  або  третьої групи.

      9. Платники   єдиного  податку  другої   групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника  єдиного  податку у строки,  встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

       10.Податкова декларація  подається  до  органу  державної податкової служби за місцем податкової адреси.

      11.У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

      12. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

     13.Суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи зобов»язані у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на здійснення певних видів господарської діяльності.

     14.З метою реалізації  положень статей  12-14 Закону України  “ Про засади  державної регулярної  політики у сфері господарської діяльності”, під.12.3.3.,12.3.4. ст.12 Податкового кодексу України повідомити про оприлюднення та   забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті міської ради не пізніш як у десятиденний строк після його прийняття та підписання.         

      15.Копію рішення про встановлення  ставок єдиного податку у десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у Погребищенське відділення  Козятинської МДПІ.  

     16.Рішення набирає чинності  з   01  лютого   2014 року .   

    17.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань  планування бюджету, фінансів і цін ( голова комісії Школьна Р.І.).

 

  Міський голова

 А.Білик  

 

 

 

 

Погода
Погода у Погребищі

вологість:

тиск:

вітер: