УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

16 квітня 2014 р. №208                                                             42сесія 6 скликання

РІЗНЕ

«Про затвердження вартості проїзду»

 

 

            Розглянувши  лист субєктів господарювання  - приватних перевізників та надані розрахунки тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, керуючись Законом України «Про автомобільний траспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року № 176  «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» наказом Міністерства траспорту та зв»язку України від 17.11.2009 р. №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», ст.ст.28.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», погодження постійних комісій з питань планування бюджету, фінансів та цін та по регулюванню земельних відносин, охороні навколишнього середовища, житлово - комунального господарства та побутового обслуговування населення, сесія міської ради

 

вирішила:

 

1. Затвердити вартість проїзду в автобусі, який працює в режимі маршрутного таксі для перевізників, що надають послуги по перевезенню пасажирів  в міських маршрутах відповідно укладених договорів на одну особу  3.00 грн. а рейси автобусів міського сполучення, які працюють в вечірній час та ранкові години, зокрема рейси: 22-00год. 04 - 20год, - 3,50грн.

 

2. Рішення набуває чинності з моменту   розміщення на сайті міської ради та      оприлюднення в засобах масової інформації.

 

3. Рішення 7 сесії 6 скликання Погребищенської міської ради від 15.04.2011 р. №42 «Про затвердження вартості проїзду» вважати таким, що втратило чинність, з моменту введення в дію нової вартості проїзду на міському маршруті.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення здійснюють постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, фінансів та цін ( голова комісії Школьна Р.І. )та по регулюванню земельних відносин, охороні навколишнього середовища, житлово - комунального господарства та побутового обслуговування населення (голова комісії Дітковський С.І.).

 

 

         Міський  голова                                                         А.Білик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н НЯ

5 грудня 2013 р.    №184                                                                                                      39 сесія  6 скликання

„Про внесення змін до рішення

 8 сесії 6 скликання від 14.06.2011р. № 48

„ Про встановлення ставок податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

у м. Погребище”

 

Керуючись ст.ст.7,10,12,265, п.5 розділу ХІХ Податкового кодексу України, Закону України „Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших Законів України щодо об”єктів нерухомості”,  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,міська рада

в и р і ш и л а:       

1.Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Погребище, в таких розмірах за 1 кв. метр бази оподаткування об’єкта житлової нерухомості у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

для фізичних осіб:

а) 0,5 відсотка – для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240кв. метрів, або житлового будинку / будинків / житлова площа яких не перевищує 500кв. метрів:

б) 2,7 відсотка – для квартири /квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків житлова площа яких перевищує 500кв.метрів;

в)1 відсоток – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

для юридичних осіб:

а)1 відсоток  - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500кв.метрів

б)2.7 відсотка – для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова  площа яких перевищує 500кв.метрів.

 

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та  прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, в тому числі його часток обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб,  в тому числі його часток обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку   фізичної особи  більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків) база оподаткування обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких обєктів.

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири (квартир) - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку (будинків)  незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;

в)для різних видів обєктів житлової нерухомості, в тому числі їх частоку разіодночасного перебування у власності платника податку квартири ( квартир) та житлового будинку (будинків), у тому числі їх часток), на 370кв.метрів.

 

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року

7. Порядок обчислення суми податку.

7.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

7.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

            11. Копію рішення про встановлення ставок єдиного податку у десятиденний строк з дня його оприлюднення надіслати у Погребищенське відділення Козятинської МДПІ.

             а) Ввести в дію це рішення з  01.01.2014 року.

            12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, фінансів та цін ( голова комісії Школьна Р.І.)

 

 

 

                      Міський  голова                                                       А.Білик

 

 

 

Погода
Погода у Погребищі

вологість:

тиск:

вітер: